Informace

Nejprodávanější produkty

Novinky

BioThane® Coated Webbing Corp. – Tramas Česká republika

Zásady použití ochranných známek

BioThane® Coated Webbing Corp. (dále „společnost“, „firma“, „my“, „námi“ nebo „náš“, „naše“) vlastní několik ochranných známek.

Om5XmVUgozuakWMee-3NRUgzwKbdYiM6V_M3nSHs

Používáním našich ochranných známek informujeme zákazníky a veřejnost, že jsme jediná společnost, která vyrábí tyto produkty a služby. Prezentace nebo přítomnost jedné z našich ochranných známek ukazuje, že se jedná o náš originální produkt. A proto, ochranné známky představují velmi cenný majetek našeho podnikání, který musí být ochráněn. Zneužití našich ochranných známek poškozuje naši společnost, protože neoprávněné použití může poškodit naši pověst. Zneužití také škodí veřejnosti, neboť naši zákazníci, kteří hledají náš originální produkt mohou být podvedeni zakoupením jiného výrobku s tím, že si mysleli, že pochází od naší společnosti.

Tento dokument popisuje použití našich ochranných známek, které je a není povoleno v následujících  typických situacích a aplikacích. Můžeme is vynucovat další požadavky nebo omezení použití našich ochranných známek případ od případu.

Konečné výrobky vyrobené z našich materiálů

1.       Výrobce koncového produktu vyrobeného z našeho originálního materiálu může použít naší ochrannou známku na výrobek nebo balení výrobku tak, že použije visačku či etiketu, kterou mu poskytne naše společnost. Příklady takovéto visačky jsou v příloze A tohoto dokumentu.

2.       Jestliže si výrobce, při výrobě produktů z našich materiálů, přeje použití naší ochranné známky nebo loga na konečný výrobek nebo jeho obal, jinak, než použitím naší visačky, nesmí toto učinit bez našeho písemného souhlasu s takovým použitím.

3.       Kromě situací uvedených výše v bodech 1 a 2, nikdo není oprávněn používat naše ochranné známky na jakékoliv výrobky nebo balení výrobků, i přesto, že tyto výrobky jsou vyrobené z našich originálních materiál.

4.       Použití, distribuce a další prodej našich originálních materiálů tak jak je my dodáváme a s našimi ochrannými známkami, tak jak je používáme,  je povolené. Nikdo však není oprávněn znovu použít některou z našich ochranných známek na jakýkoliv náš produkt či materiál (např. vybledlou poškozenou, či jinak znehodnocenou etiketu s ochrannou známkou).


Tisk informačních materiálů, které popisují výrobky z našich materiálů

1.       Použití našich ochranných známek na popisu výrobku nebo na obchodních a marketingových dokumentech tak, že jsou koneční zákazníci informováni, že se jedná o výrobek z našich originálních popruhů BioThane® je povoleno za předpokladu, že:

·         Symbol ® je použit ve spojení s naší ochrannou známkou (např. BioThane®) a

·         Na výrobku nebo výrobcích je uvedeno, že je vyroben z popruhů či materiálu BioThane®, Beta® apod., a ne jen BioThane nebo Beta a

·         B a T musí být napsáno velkým písmenem  (viz. BioThane®)

2.       Nikdo není oprávněn připravovat nebo distribuovat jakékoliv propagační nebo marketingové materiály a dokumenty tak, že naše produkty mohou být jedním z použitých materiálů. Pouze a jen označení „Vyrobeno z ....“ musí být použito tak, že text není nijak zvýrazněn nebo stylizován od celkového popisu výrobku.

Používání našich ochranných známek na Internetu

Obsah internetových stránek

1.       Použití našich ochranných známek na internetu nebo internetových prezentacích a e-shopech tak, že jsou koneční zákazníci informováni, že se jedná o výrobek z našich originálních popruhů BioThane® je povoleno za předpokladu, že:

·         Symbol ® je použit ve spojení s naší ochrannou známkou (např. BioThane®) a

·         Na výrobku nebo výrobcích je uvedeno, že je vyroben z popruhů či materiálu BioThane®, Beta® apod., a ne jen BioThane nebo Beta a

2.       Nikdo není oprávněn připravovat nebo distribuovat jakékoliv propagační nebo marketingové materiály a dokumenty tak, že naše produkty mohou být jedním z použitých materiálů. Pouze a jen označení „Vyrobeno z ....“ musí být použito tak, že text není nijak zvýrazněn nebo stylizován od celkového popisu výrobku.

Jméno internetové domény a účty (stránky, skupiny apod.) na sociálních sítích

3.       Nikdo není oprávněn převzít, registrovat nebo jinak používat internetovou doménu se jménem nebo se jménem, které obsahuje či připomíná nebo je jinak podobné některé z našich ochranných známek, kromě předchozího písemného schválení od naší společnosti, i kdyby tato internetová doména sloužila k prodeji našich originálních materiálů nebo k prodeji výrobků z našich originálních materiálů.

4.       Nikdo není oprávněn převzít, registrovat nebo jinak používat účty (stránky, skupiny apod.) na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram apod.) se jménem nebo se jménem, které obsahuje či připomíná nebo je jinak podobné některé z našich ochranných známek, kromě předchozího písemného schválení od naší společnosti, i kdyby tyto účty na sociálních sítích sloužily k prodeji našich originálních materiálů nebo k prodeji výrobků z našich originálních materiálů.

Vaše spolupráce a dodržování těchto ustanovení je vysoce ceněno a jde o nezbytné zásady a pravidla, které umožní ochránit bezúhonnost našich ochranných známek. Pokud máte dotazy ohledně použití jakékoliv z našich ochranných známek, prosím, zeptejte se nás.Follow us on Facebook